Hoppa till sidans innehåll

Föreningens drogpolicy


Drogpolicyför LN91 Hockey.

.

LN 91 drogpolicy omfattar alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel.
.
Vi vill inom LN91 bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt.
.
Inom vår idrott lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t.ex. användandet av droger och dopningsmedel.
Droger i olika former är negativt för idrotten och den enskilde.
.
Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna sin kropp. De blir också delaktiga i en positiv gemenskap som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av våra ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet vår förening ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot drogernas skadeverkningar.
.
Vår utgångspunkt måste vara att all verksamhet inom föreningen skall utgöra en trygg miljö också ur drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende låta sina barn delta i de aktiviteter som vår förening ansvarar för. Detta ställer också krav på våra ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

LN91 har antagit följande ställningstaganden och riktlinjer gällande droger.

 • · Att inga alkoholdrycker ska förekomma vare sig bland ledare eller aktiva i samband med vår verksamhet för barn och ungdomar under träning, matcher eller resor till och från dessa.
 • · Att det inte är tillåtet för våra barn och ungdomar att bruka tobak under träning och match eller resor till och från dessa
 • · Att som barn och ungdomsledare tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och hantera sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra.
 •  Att all föreningsverksamhet bedrivs i rökfria miljöer.
 •  Att vi inte tolererar att någon kommer berusad, drogpåverkad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
 •  Att våra medlemmar ser till att vara goda föredömen och inser vikten av att uppträda på ett värdigt sätt när man representerar föreningen.
 •  Att våra medlemmar inte i något sammanhang får dricka alkohol, uppträda berusad eller drogpåverkad i kläder med föreningens namn.
 • Att spelare eller ledare ej får förtära någon form av alkohol i eller omkring spelarbuss vid resor till eller från matcher.
 •  Att från 15 års ålder ska alla spelare skriva på ett personligt kontrakt som bland annat innefattar LN91:s policy i alkohol och tobaksfrågor

 Vad händer om någon bryter mot dessa riktlinjer.

 • · Ungdomar: Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna där föreningen erbjuder hjälp och stöttning.
 • Vid misstanke om att barn far illa tar vi kontakt med socialtjänsten. Dessutom kan barnen i vissa fall avstängas från matcher när detta anses som en funktionell och rationell påföljd.
 •  Vuxna: Samtal med berörd där föreningen erbjuder hjälp och stöttning.
 • Avstängning från matcher, sammankomster när detta anses som en funktionell och rationell påföljd.

Dett är grundläggande att denna drogpolicy blir känd för samtliga spelare, ledare och föräldrar.

Lagledare för respektive lag ska se till att spelare, ledare, samt föräldrar, tar del av denna policy.

Antagen av styrelsen 2014-04-06.

Uppdaterad: 29 APR 2014 13:39 Skribent: Bengt Eriksson

Postadress:
Lögdeå Nordmaling Hockey - Ishockey
Sportvägen 1
91431 Nordmaling

Kontakt:
Tel: 093014031
Fax: 093014031
E-post: This is a mailto link

Se all info

 


Våra huvudsponsorer

 olofsfors

 

masonitebeams

 

Umia


Materialet levereras av 

 

 

mapec

 

CCM


Banner grasroten 190x150